Kontakt

Ľubomír Šoltis - S-ŠOLTIS 

Tôňska cest 317

930 10 Dolný štál 

Slovenská Republika 

IČO : 44196342

DIČ : SK 1074801420

tel. číslo 00421 908 409 005 

 

č.živ.registra 210-24483

Dozorný orgán SOI Trnava

tel.033/321521

 

tel. číslo 00421 908 409 005 

 

Kontakt

Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS č.živ.reg.210-24483
Tôňska cesta 317/22,
Dolný Štál 93010 Slovenská republika
+421908409005


info@stropuva.net